Åbningstid:

Mandag - torsdag       06.45 - 17.00

Fredag                     06.45 - 15.30

Barnet må dog max være her 48 timer

 

Pris:

Kommunen giver tilskud til privat pasningsordning 

Pr. 1/1 - 2022 er prisen for pasning i SOLSORTEN  7.250 kr pr måned.

Der gives søskende rabat.

I prisen er der medregnet feriepenge, søn-og helligdagsbetaling. Der betales alle årets 12 måneder